STOWARZYsZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE

Gimnazjum Niepubliczne

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum Niepubliczne
funkcjonuje w ramach Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

adres: nsp.snro-dm.net

 

 


O szkole

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Charakterystyka placówki
 
         Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście funkcjonuje na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2  Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
 
Szkoła wypełnia warunki przewidziane w art. 7 ust. 3 niniejszej ustawy, to jest:
 
1. zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,
2. realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego,
3. stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
           
          Organem prowadzącym Gimnazjum Niepubliczne jest Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, którego członkami są głównie rodzice uczniów uczęszczających do szkoły, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
         Gimnazjum działa od 1 września 2002 r. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Szkoła liczy sześć oddziałów, po dwie klasy w każdym roczniku. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum, zgodnie z zapisami statutu, nie powinna być większa niż 24 uczniów.
          Uczniowie uczą się w szkole dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Na naukę każdego języka przeznaczono po trzy godziny tygodniowo. Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Oferta zajęć jest bardzo szeroka, w zależności od zainteresowań uczniów.
         Szkoła obejmuje swoim zasięgiem obszar całej gminy, choć w jej murach uczą się także uczniowie spoza tego terenu. Nabór do gimnazjum odbywa się po zakończeniu przez ucznia szkoły podstawowej. Zasady naboru, zgodne z wytycznymi Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przesyłane są do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.
          Szkoła utrzymuje kontakty ze szkołą polską w Zujunach koło Wilna na Litwie oraz ze środowiskiem byłych mieszkańców Dobrego Miasta (Guttstadt) w Niemczech. Kontakty te skutkują wyjazdami młodzieży na Litwę oraz na teren Niemiec. Co roku organizowany jest także konkurs języka niemieckiego, w którym nagrodą główną jest tygodniowy wyjazd zwycięzców wraz z opiekunem do Berlina.
          Na stałe w życie szkoły wpisały się organizowane przez Gimnazjum imprezy, np.: Dzień Języków Obcych, Dzień Papieski, jasełka, szkolna wigilia czy spływ kajakowy.
         Nadrzędnym celem Gimnazjum jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła w swojej ofercie proponuje uczniom niestandardowe formy i metody nauczania. Jedną z ciekawszych jest innowacja pedagogiczna nauki religii pod nazwą „Z Maryją przez życie”, wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.05/05.
          Szkoła posiada dobrą opinię w środowisku lokalnym. Szkoła jest mała, panuje w niej rodzinna atmosfera. Pracownicy szkoły znają wszystkich uczniów. Atutem placówki jest także dobry kontakt z rodzicami. Nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka. W razie wynikających problemów wspólnie poszukuje się dobrych rozwiązań. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze.

 

szok logo

 

 

pit opp1proc

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem